SAMTALSTERAPI

 

Samtalsterapi rekommenderas vid bl.a.:

- depression

- svåra och traumatiska händelser i barndomen som börjat ge sig till känna

- utmattning, utbrändhet

- långvarig stress och utmattning

- mobbning och trakasserier på arbetsplatsen

- panikångest, social fobi, s.k. högkänslig person

- kronisk sjukdom 

- kvinnor med en besvärlig menopaus 

- för många och för stora stora förändringar i livet ss. uppsägning, arbetslöshet,

  pensionering, separation, byte av bostadsort mm.

 

SÅ HÄR JOBBAR JAG SOM TERAPEUT:

På grund av min helhetsmässiga (holistiska) syn på människan och hennes hälsa samt min mångsidiga yrkes- och erfarenhetsmässiga bakgrund arbetar jag dels ur ett holistiskt perspektiv och ett integrativt, där jag använder mig av olika deldiscipliner för full förståelse av klientens situation och nuläge.I min medicinska syn utgår jag från en funktionell syn.

På grund av min sjukvårdslärarbakgrund är de sjukdomar (särskilt stressrelaterade), ev. trauman etc. som klienten men även familjemedlemmar drabbats av av särskilt intresse eftersom de bär på ev samband. Men även dödsorsaker bland representanter för tidigare generationer utgör värdefull information för klienten. Detta för att kanske finna genetiska men i synnerhet epigenetiska kopplingar som kan leda till att negativa mönster bryts .

De metoder som jag finner mest värdefulla och användbara är bl.a.:

 

- Familjekarta/genogram ( ev. fotografier)

- Förlustdiagram (Livslinje) - från barndom till nutid

- Sjukdomspanorama, jfr med familjekartan och det genetiska arvet

- Psykosyntesens delpersonlighetsarbete

- familjeband och relationsmönster (ex. dotter-mor-mormor etc., dotter-far m.fl.)

- bilder/teckningar

- skriven text

- hemuppgifter

Uppdaterad: 
22.2.2018
Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.