PARSAMTAL

Parsamtal kan lämpa sig vid följande situationer:

 

- det har uppstått en kris i relationen, ss. arbetslöshet, penningproblem, otro,

   våldsamhet, ständiga gräl

- problem i nyfamilj med mina/inga barn och/men dina ungar...

- någon i familjen har insjuknat i ex. depression, cancer, demens, hjärtsjukdom mm.

- någon eller bägge har gått i pension och man börjar irritera sig på den andra, eller

  börjar hälsan svikta hos någondera. "Vi som skulle göra så mycket..."

- en bruten eller smärtsam relation mellan en mor och en dotter

- ... eller mellan två syskon

- modershjärtats sorg över brustna band till barn och barnbarn

 

Vid parsamtal med två i rummet träffas vi i regel mera sällan, med två till tre veckors mellanrum. Antalet sessioner är vanligtvis mellan fem och tio och sessionens längd är 90 minuter. Hemuppgifter hör till processen och förutom  dem använder jag mig även av familjekarta/genogram.

Uppdaterad: 
22.2.2018
Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.