HANDLEDNING

Vid arbetshandledning fokuserar man huvudsakligen på yrkesrollen och på stärkandet av ledarskapsförmågan och yrkesidentiteten. 

En optimal handledningsperiod är ett år, men kan också förlängas. Handledningstillfällets längd är 60 minuter.

Uppdaterad: 
22.2.2018
Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.