HÄLSOKONSULTATION

Under några träffar söker vi oss fram till den troliga orsaken till din sjukdom/obalans/ditt syndrom etc. Det går att börja må bra igen, att komma i balans och förhindra återfall. Du får lära dig vilka livsstilsförändringar som är viktiga, vilka naturliga alternativ som finns att få idag.

Följande nedanstående sjukdomar och tillstånd (speciellt ny forskning och nya fakta) är ännu rätt så obekanta för den finländska läkarkåren, även om man ute i Europa i åratal behandlat dem med s.k. alternativa metoder och funktionell medicin . De är, speciellt i USA, föremål för mycken forskning, det har kommit ut nya resultat, som är betydligt "människovänligare" än de konventionella hårdmedicinska. Om detta kan vi läsa i otaliga utmärkta böcker, skrivna av läkare och övriga specialister - tyvärr än så länge endast på engelska. 

Jag har under flera års tid med stort intresse följt med denna forskning, även på grund av att jag själv insjuknade för många år sedan i CFS (kroniskt utmattnings-syndrom), subklinisk hypotyreos, insulinresistens eller s.k. prediabetes och vägrade låta mig styras in i en "patientfålla", åldras i förtid och underkasta mig syntetiska läkemedel och ett enögt konservativt bemötande inom sjukvården. 

 

Om du misstänker att du kanske lider av något av dessa tillstånd, välkommen att diskutera och ventilera:

- binjureutmattning (trötta binjurar)

- sköldkörtelunderfunktion (hypotyreos)

- kroniskt utmattningssyndrom (CFS - en godkänd diagnos i Finland)

- fibromyalgi (godkänd diagnos)

- långvarig oförklarlig trötthet

- depression (kan ofta vara ett symtom på någon av ovanstående problem)

- hormonobalans i samband med menopausen

- hormonobalans, PMS, hos yngre kvinnor i samband med stress

Uppdaterad: 
14.6.2014
Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.