Kontakta mig

Som jag och endel har märkt, så fungerar inte kontakten till mig via hemsidans  e-post. Det har visat sig att mina svar inte kommer till avsändaren annat än att jag skriver avsändarens mailadress på nytt.

Jag har vid uppdatering av min övriga hemsidestext inte kunnat uppdatera kontaktsidan själv så återstår att begära expertishjälp.

Därför ber jag att ni som vill kontakta mig första gången via e-post skickar ert brev den vanliga vägen genom att skriva min adress som sig bör i ett nytt mail.

lili-ann.junell-kousa@pp.inet.fi

Dessutom är den Helsingforsadress som anges gammal och inte längre aktuell.

Min Helsingfors adress där jag numera tar emot är:

Viborgsgatan 1 A 7 , 00510 Helsingfors

Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.