KLICKA HÄR FÖR ATT SE FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER

                                                                                          Föreläsningar under 2018

Vi lever i en märklig tid - med fejk news, alternativa sanningar, förnedring och förföljelse av mänskor som tänker utanför boxen, som inte håller med myndigheternas uppenbara friseringar av sanningen. Vi lever i en värld där mänskors hälsa saknar betydelse och där vinstbegär och ekonomi styr  över beslutsfattarna och där sunt förnuft och rättvisa är gamla reliker från en försvunnen tid. Vi lever i en tid då allt fler av oss drabbas av kroniska, mystiska sjukdomar som inte syns i blodprov, som inte möter gehör hos läkarna och där alltför många "friskförklaras" och får söka förklaringen till de många symtomen "mellan öronen". De stora folksjukdomarna diabetes2, hjärtkärlsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar sköts med mer eller mindre gamla koncept (käypä hoito)där etablissemanget inte tillräckligt väl följt med den enorma utvecklingen inom medicin och hälsa. Under tiden har allt fler "mystiska" sjukdomar med eller utan namn dykt upp (CFS/ME, MS, IBS, mitokondriedysfunktion, m.fl). En popularisering av kroppens oerhört viktiga och stresskänsliga organ har börjat ske, i och med att huvudhjärnan fått andra minst lika intelligenta medarbetare - bukhjärnan (tjocktarmen) och nu även hjärthjärnan. Så småningom får vi uppleva hur sköldkörtelhjärnan tar plats. Under året 2016/ 2017 har jag hållit många föreläsningar om och kring bukhjärnan/den högkänsliga tarmen/magen; intresset bland folk har varit stort och aha-upplevelserna många, inte minst kring hur vi med olika självhjälpsmetoder och på ett naturligt självklart sätt kan ta bättre hand om vår kropp - som den vill. Den här våren kretsar mina föreläsningar kring hjärtat, hjärthjärnan och kärlekens, tankarnas och det emotionella hjärtats betydelse, uttryckssätt och inte minst om hjärthälsan. Det formligen kliar i mina fingrar att ta itu med mitt följande föreläsningsprojekt kring "var-mans-kunskap-om...", ett gammalt, vanligt men underskattat virus som drabbat de flesta, som gett upphov till flera vanliga multisjukdomar och syndrom men som medicinen tillsvidare varken erkänner eller känner till något bot för eller ens tar på allvar - EPSTEIN-BARR-viruset, som min mamma från början hade i kroppen och som stegvis försvagade henne, för att slutligen släcka hennes hjärta - 67 år gammal. Det viruset har jag fått i arv efter henne, också min kropp har drabbats på många olika sätt och på många håll. Min vetgirighet om viruset och vad jag själv kan göra är stor, inte minst för att jag tydligen vandrar i mammas fotspår... Men jag tänker leva längre än hon, jag vet så mycket mera och jag vill med mina föreläsningar hjälpa mina medvandrare/systrar och visa att det går att hejda viruset med naturliga, nya, nygamla metoder. Håll ögonen öppna för Epstein-Barr-viruset och kom med på föreläsningarna.           

Forskningen och kunskaperna om helhetshälsa, integrativ medicin, funktionell medicin och alla läkande alternativ börjar bli mera känt bland vanligt folk och får allt fler anhängare ute i världen och även hos oss. Det är bra för den konventionella medicinen eller skolmedicinen och det medicinska etablissemanget för länge sedan har börjat "sacka efter" i sin egoistiska jakt på allt större vinst och mera makt. Människor är mera pålästa och upplysta än någonsin förr. Varje dag dyker det upp nya avslöjanden om fusk och mygel och lögner som läkemedels- och livsmedelsindustrin understöder (andra med förresten). Det om något bör vara ögonöppnare för oss, och en påminnelse om att ta hälsan i egna händer!  

 

Jag vill upprepa vad jag tidigare har poängterat:  

- vi behöver alla lära oss mera om våra sjukdomar (och obs. om vad våra mammor och mormödrar etc. lidit av, dött i), vi behöver lära känna också vårt emotionella kvinno-hjärta, saltsyrans och tarmflorans betydelse för hela hälsan

- men framförallt behöver vi bli bra på att kartlägga orsakerna till varför vi mår dåligt och förebygga sjukdomar genom att välja en sund livsstil - ur ett helhetsperspektiv.

- vi behöver bekanta oss med de naturliga alternativen till den konservativa vården, ex. bli bra på vad bioidentiska hormoner står för

- vi behöver bli bra på att argumentera och ställa frågor av läkaren, kräva tydliga svar och motiveringar, hövligt bemötande och att minnas att vi har beslutanderätten och ansvaret över vår egen kropp och hälsa. Ibland kan det t.o.m. vara bra att be om en "second opinion"  innan radikala beslut om behandling fattas.

- Mitt mål är att göra föreläsningarna lätta att förstå och ta till sig och att ge impulser till att ta reda på mera om den egna hälsan.  

 

- Nya tidens stress och hur livsfarlig den är. Det temat tar aldrig slut. Det här börjar höra till allmänbildning att känna till - om man vill överleva i tjugonde århundradet.

- Hormonbalans, inte bara östrogen och gulkroppshormon, utan alla hormonbildande körtlar och hur de är inflätade i varandra. Hur man med naturliga medel och med livsstilsförändringar och förnyade kostvanor kan må riktigt bra.

- Bioidentiska hormoner, hur ska jag lära mig förstå att ta hand om mig med naturliga hormoner och örter etc. Hur använder jag dem?

- Du blir vad du Tänker och Är vad Du äter. Är en kombi-rubrik där jag väver in tankens kraft, kopplingen mellan hjärnan och bukhjärnan och vad kroppen vill ha för spis.

- Ett åsdosatt tema, guld värt för varje kvinna är min nyfixade rubrik kring kvinnohjärtat: "Från Hjärtesorg till Brustet Hjärta". Ingen romantisk snyftare utan blodigt allvar om hur hjärtesorger i barndomen och under livet kan bädda för en hjärtkollaps som misstolkas som hjärtinfarkt, men som inte är det (takotsubo heter den medicinska diagnosen). Många kvinnor drabbas av brustet hjärta som smyger iväg en in i andra hjärtsjukomar och hjärtsvikt till sist. Kvinnans hjärta är i allra högsta grad emotionellt.

- Och så har vi föreläsningen om Hjärthjärnan, om bukhjärnan

- I sinom tid kommer något om EPSTEIN-BARR- viruset

 

 

 

 

Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.